‘The next step’ in het verduurzamen van winkelvastgoed

Om de doelstellingen van het ‘Parijse’ energieakkoord te halen en een klimaatbestendige toekomst van de Nederlandse winkelsector te waarborgen is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Het platform ‘Duurzaam...

De gebouwde omgeving van de toekomst

De transitie aanjagen in de bouw- en vastgoedsector, waar het nog teveel gaat over excelsheets en keiharde cijfers, om veel meer focus te krijgen op duurzaamheid en impact op klimaat....

Magazine Toekomstbouwers: alles over een duurzaam gebouwde omgeving

Hoe zien schrijver Jan Terlouw en drie future leaders de toekomst? Wat willen Jan Peter Balkenende en Kitty van der Heijden absoluut van elkaar weten? Wat kunnen we leren van...

Netwerk

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil graag een versnelling op gang brengen in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Daarom werkt ze samen met marktpartijen aan het ontwikkelen van het Deltaplan Duurzame Renovatie.