De sector zet stappen om de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen. Maar het gaat nog niet snel genoeg. Harder moet het. Het is tijd om meters te maken.

Paris Proof

Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak grondiger te verduurzamen. Geen gezeur over sluitende businesscases of energielabel C, leg de lat hoger. De Parijse standaard vraagt om verantwoordelijkheid en leiderschap. En om niet-onderhandelbare beslissingen.

De opgave

De gebouwde omgeving (utiliteit en woningen) is voor 40% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot in Nederland. Dat is 376 PetaJoule per jaar. Per gebouwfunctie ligt er een uitdagende opgave die uitstoot drastisch te verminderen.