Dit is een Paris Proof kantoor

     

Beslisboom Verduurzaming Scholen: negen maatregelen met wat het kost

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen...

Verduurzaming utiliteitsbouw kan grote bijdrage leveren aan Klimaatakkoord

Klimaatminister Wiebes is afgelopen vrijdag gestart met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Aan vijf sectortafels worden afspraken gemaakt over hoe Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% kan verlagen....

Netwerk

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil graag een versnelling op gang brengen in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Daarom werkt ze samen met marktpartijen aan het ontwikkelen van het Deltaplan Duurzame Renovatie.