>

Thema's - Paris Proof

Coalitie Anders Huisvesten

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam, dat zou de gedragsverandering moeten zijn in de hoofden van de mensen die het vastgoed betrekken, de zogeheten eindgebruikers.  DGBC, Arcadis, MVO Nederland en Change Inc. slaan de handen ineen en lanceren de kersverse ‘Coalitie Anders Huisvesten', die zorgt voor de echte verandering in de gebouwde omgeving.

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een enorme belasting voor het klimaat. Dat zit onder andere in het energiegebruik: de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het verwarmen, koelen en verlichten van al die gebouwen. Maar denk ook aan de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het gebruik van bouwmaterialen: beton/cement alleen zorgt al voor 8 procent van de mondiale uitstoot. 

Als grote organisatie heb je een belangrijke maatschappelijke taak en/of relevantie: je moet alles doen wat in je kunnen ligt om een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Daarin dien je verder te gaan dan de wet, zoals ook het Shell arrest heeft laten zien of de situatie rondom Tata-steel. Bedrijven zijn onderdeel van de maatschappij, en die maatschappij vraagt daar steeds nadrukkelijker om. De License to Operate gaat steeds verder en zal ook onze gebouwen betreffen.  

Kans

Juist in de gebouwen ligt een enorme kans om die maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen. Laat ze bijvoorbeeld een onderdeel zijn van een drastische verlaging van de CO2-uitstoot van je organisatie. Laat ze bijdragen aan de gezondheid van je medewerkers, aan biodiversiteit en klimaatadaptatie: Het gebouw als belangrijke invulling van je maatschappelijke verantwoordelijkheid:

 • Door je gebouwen energieneutraal of zelfs positief te laten zijn en zo bij te dragen aan de energievraag in het productieproces.
 • Door het toepassen van een duurzaam interieur. 
 • Door gevels en daken te vergroenen, waardoor je je gebouw isoleert én de biodiversiteit ondersteunt
 • Door klimaatadaptief te (ver)bouwen, waardoor je de effecten en dus risico’s van klimaatverandering beter kunt opvangen
 • Door manieren te vinden om je gebouw grondstoffen te laten produceren. Bijvoorbeeld ingrediënten voor in de kantine, of gezonde groenten voor medewerkers 
 • Door anders te bouwen, met materialen die geen CO2 uitstoten, maar juist opnemen en vastleggen.
 • Door de gezondheid van gebruikers centraal te stellen. Een duurzaam gebouw is een gezond gebouw. Lucht, licht, goede temperatuur en groen dragen bij aan een gezonde werkomgeving, voorkomt uitval en verhoogt productiviteit.
 • Door het gebouw bij te laten dragen aan je imago als aantrekkelijke werkgever. Een duurzaam, gezond gebouw is een fijne werkplek voor (nieuwe) medewerkers. Zodat zij trots zijn dat zij elke dag bij jouw kantoor naar binnen mogen stappen.
 • Door het gebouw positief te laten bijdragen aan de omgeving. Een duurzaam gebouw past in haar omgeving en vermindert de overlast naar de buren toe. 

Voorbeelden duurzame nieuwbouw / renovatie

 • Nieuwbouw: hoofdkantoor Triodos Bank in Driebergen
  • Een gebouw dat volledig past bij de purpose van Triodos Bank Circulair, remontabel, energieneutraal, positieve impact op de biodiversiteit. 
 •  Renovatie: hoofdkantoor a.s.r.
  • De enorme verduurzaming van het hoofdkantoor van ASR was meer dan alleen een verbouwing van een gebouw uit 1972. Het gaf tevens een boost richting medewerkers om weer trots te zijn op waar je werkt. Er ontstond ruimte voor ontmoeten, een gezonde werkplek, transparantie. En het gebouw had ooit energielabel G, maar is nu energieneutraal.
 • Europees Distributiecentrum Nike
  • Dit distributiecentrum laat zien wie Nike wil zijn! Een energieneutraal gebouw, met een positieve impact op de biodiversiteit en de gezondheid van medewerkers, onder andere dankzij 1.3 kilometer aan groene gevel.

Hoe?

Verduurzaming aanjagen in de gebouwde omgeving kan op twee manieren:

 • Via de bouwsector (aanbod)
 • Via de eindgebruikers (vraag)

Dat laatste is waar wij op willen inzetten. Want alle technologie om duurzaam te bouwen en te renoveren is er al of kunnen we ontwikkelen. We moeten nu vooral opschalen. Er wordt nog niet standaard om gevraagd, en daarom wordt het nog te vaak niet aangeboden. We kunnen wachten op dat aanbod, maar we weten dat vernieuwing vaak vraag-gestuurd werkt. En als de vraag er is, dan ontdek je dat er heel veel kan.

Daarom doen wij een oproep aan jullie allemaal: zie gebouwen als een essentieel middel om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. En geef gebouwen een integrale plek in jouw duurzaamheidsbeleid. Laat je gebouw essentieel en integraal onderdeel uitmaken van jouw ambities op CO2, energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuur-inclusiviteit en gezondheid. Doe je mee? 

Coalitie Anders Huisvesten

Een coalitie van groot-zakelijke eindgebruikers, die met elkaar verduurzaming van de gebouwde omgeving aanjagen. Door binnen hun eigen bedrijf aan de slag te gaan, best practices met elkaar te delen en gezamenlijk de vraag naar duurzame bouw en renovatie te vergroten.

Hoe gaan we dat doen?

 • We vragen betrokkenheid van de van de directeur vastgoed én CEO/CFO;
 • We verbinden de vastgoeddirecteuren met elkaar om kennis en ervaringen te delen; kennis en ervaring die nodig is voor de versnelling;
 • We organiseren themagroepen die een thema verdiepen, zoals duurzame huurvoorwaarden of renovatie bestaande panden;
 • We sluiten kennispartners aan om ons inhoudelijk verder te helpen.

Daarbij focussen we allereerst op het reduceren van CO2-uitstoot. Daarnaast pakken we ook andere belangrijke thema’s aan, zoals circulariteit, de energietransitie en biodiversiteit.

Binnen elk thema focussen we op concrete vragen die spelen bij vastgoeddirecteuren, en die verduurzaming van het vastgoed in de weg kunnen staan. We kijken daarbij naar de rol van de vastgoeddirecteur, maar ook naar de processen en kennis die nodig zijn. Bijvoorbeeld:

 • Hoe zorg ik voor een sluitende businesscase?
 • Hoe krijg ik mandaat vanuit de directie?
 • Hoe kan ik duurzaamheid in mijn huurcontract opnemen?
 • Hoe integreer ik duurzaamheid in besluitvormingsprocessen?
 • Hoe stimuleer ik de markt om mij echt een duurzaam gebouw ter beschikking te stellen? 

Initiatiefnemers

DGBC is de kennispartner met veel expertise op het gebied van het verduurzamen van gebouwen en gebieden. Zij levert alle inhoudelijke expertise aan organisaties om verder te komen op de reis die we gaan maken. Denk o.a. aan de Paris Proof aanpak (energie en CO2 reductie), BREEAM, en Inside/Inside voor interieur.

MVO Nederland brengt een enorm netwerk van bedrijven mee die graag willen verduurzamen. Zij hebben ervaring met duurzaamheidtransities en met het opzetten van coalities. En zij weten duurzaam bouwen te vertalen naar een begrijpelijk verhaal, waar bedrijven mee aan de slag kunnen.

Change Inc. helpt ons het positieve verhaal over de bühne te brengen. We delen waar het goed gaat en wat werkt, zodat anderen geïnspireerd raken en ook in actie komen. Change Inc. is daarmee in staat om daadwerkelijk beweging te creëren.

Arcadis is founding mother. Naast lid van de coalitie vervult zij de eerste tijd een belangrijke trekkersrol.

Laatste nieuws

DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Terugblik – Webinar BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen | 28 november

Terugblik – Webinar BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen | 28 november