Thema's - Circulariteit

Green Deal Circulaire Gebouwen

Een circulair gebouw is niet zomaar circulair. Het pand moet ontworpen, ontwikkeld, beheerd en gebruikt worden volgens het systeem van de circulaire economie. In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. DGBC steunt enkele green deals en deelt kennis waar mogelijk.

Green Deal Circulaire gebouwen

In de Green Deal Circulaire Gebouwen hebben de deelnemers de principes van de circulaire economie toegepast op gebouwen. De deelnemers hebben bijgedragen aan het vaststellen wat belangrijke circulaire principes zijn in gebouwen. Hierbij is gekeken naar verschillende gebouwkenmerken, zoals materiaalgebruik en kansen voor levensduurverlenging. Daarnaast zijn gebouwkenmerken op gebouwniveau meetbaar gemaakt en vastgelegd; een circulair paspoort.

Het eindresultaat van Green Deal Circulaire Gebouwen (GDCG) is een digitaal platform. Op deze website wordt u meegenomen in de circulaire reis: de verschillende stappen om te komen tot een  circulair gebouw. Op deze website zijn ook het Circulaire Paspoort en de Handleiding te vinden.

DGBC steunde de Green Deal 178 en deelde in dit initiatief kennis. 

Meer informatie: greendeals.nl

Laatste nieuws

Oproep tot aanpassen Bouwbesluit: ontwikkel woningen maximaal waterinclusief

Oproep tot aanpassen Bouwbesluit: ontwikkel woningen maximaal waterinclusief

Renovatie DNB: “Nek uitsteken voor circulariteit”

Renovatie DNB: “Nek uitsteken voor circulariteit”

DGBC geeft taxateurs handleiding bij energielabel C-plicht kantoren

DGBC geeft taxateurs handleiding bij energielabel C-plicht kantoren