De gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) is in Nederland de grootste vervuiler, meer dan bijvoorbeeld verkeer en industrie. Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om gebouwen beter en duurzamer te maken, dat zeker. Maar die kunnen niet voorkomen dat de aarde mede door ons toedoen verder zal opwarmen. Met grote natuurschade tot gevolg. Daarom moet de uitstoot van CO2drastisch worden gereduceerd.­­ Dat betekent dat er substantieel meer gebouwen in Nederland veel grondiger en in sneller tempo moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd.

DGBC ontwikkelt Deltaplan Duurzame Renovatie

Dutch Green Building Council (DGBC) neemt nu het initiatief om de transitieplannen voor de gebouwde omgeving te versnellen. Dat kan, met een achterban van meer dan 370 aangesloten organisaties. Er wordt een allesomvattend Deltaplan voor de Duurzame Renovatie van bestaand vastgoed ontwikkeld, samen met marktpartijen, overheid, kennisinstituten, brancheorganisaties en partijen in de bouw- en vastgoedsector. DGBC zal de ontwikkeling van het plan, de implementatie en monitoring aanjagen en faciliteren waarbij de achterban van DGBC wordt uitgedaagd leiderschap te tonen en een voorbeeldfunctie in te vullen.

De ingrediënten van het Deltaplan Duurzame Renovatie

 • Het Deltaplan gaat over financiën en regelgeving, techniek en communicatie
 • Het Deltaplan Duurzame Renovatie omvat alle verduurzamingsopgaves per gebouwfunctie en richt zich in eerste instantie op de utiliteitsbouw
 • Het Deltaplan Duurzame Renovatie wordt gemonitord op PetaJoule

Publicaties

Lees de publicaties van DGBC over het Deltaplan Duurzame Renovatie:

Stap 1 – Deltaplan Duurzame Renovatie   Stap 2 – Deltaplan Duurzame Renovatie – Meters Maken

Fasering

Welke stappen worden genomen voor de implementatie van het Deltaplan Duurzame Renovatie?

 1. Draagvlak en planning
  Draagvlak creëren bij de belangrijkste stakeholders van DGBC; participanten, bestuur, samenwerkingsorganisaties en lopende initiatieven. Daarnaast worden de planning en het governance-model verder ontwikkeld.
 2. Opgave CO2-reductie per gebouwfunctie berekenen
  De verbruikscijfers in Nederland per sector berekenen en vaststellen van het potentieel. Dit gebeurt in samenwerking met partijen zoals EIB Amsterdam, ECN, CE Delft en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Bestaande overheidsdoelstellingen, beleid en voorgenomen investeringen worden hierin meegenomen.
 3. Presentatie plan van aanpak Deltaplan Duurzame Renovatie
  Het plan van aanpak voor het Deltaplan Duurzame Renovatie is gepresenteerd aan partijen als VNG, RVO, ECN,VNO-NCW, Energieakkoord en aan participanten. Dat is gebeurd tijdens het Green Leadership Summit van 29 november 2016.
 4. Rollen en taken beleggen en implementatie Deltaplan Duurzame Renovatie
  In het Deltaplan Duurzame Renovatie zijn de rollen en taken van alle betrokken partijen beschreven en zijn de (jaarlijkse) doelen per sector duidelijk. Deze doelen worden gemonitord. Ook is de aanjagende en faciliterende rol van DGBC helder. Er is een projectmanager aangesteld, een projectgroep geformeerd en een stuurgroep samengesteld.