DGBC-partners lopen voorop in energielabelplicht, maar nog niet allemaal

Vanaf 2023 is het voor kantoren in Nederland wettelijk verplicht minimaal energielabel C te hebben. Van de partners van Dutch Green Building Council voldoet 60 procent aan de aanstaande energielabelplicht voor de hoofdvestiging, blijkt uit inventarisatie. Landelijk is dit 35%. Daarmee loopt de achterban van DGBC voor op de rest van de Nederlandse kantorenvoorraad.

Dat de partners van DGBC gemiddeld beter scoren, is een goede ontwikkeling, aldus Martin Mooij van DGBC. “Dat mag je ook verwachten. DGBC verenigt als maatschappelijke organisatie voor duurzaam bouwen de koplopers op dit gebied. Juist deze partners moeten vooropgaan in het behalen van de klimaatdoelstellingen. En moeten streven naar een Paris Proof gebouwde omgeving.”

Partners hebben hoog energielabel, of nog helemaal geen

Veel van de partners van DGBC gaan ook voor een hoog energielabel. 44% heeft een energielabel A of hoger, tegenover 20% in Nederland. Volgens Mooij geeft dat nog zeker geen reden tot juichen. Uit de inventarisatie blijkt eveneens dat 37% van de DGBC-partners nog helemaal niet over een energielabel beschikt. Landelijk gezien is dit 53%. Martin Mooij: “Zowel voor onze achterban, en zeker ook voor alle andere kantooreigenaren in Nederland geldt dat er nog een flinke inhaalslag te maken is.”
 

Nog krachtiger oproep nodig, én handhaving

Mooij vindt het een verantwoordelijkheid van zijn organisatie om partijen op te roepen om minimaal aan de naderende verplichting te voldoen, en het liefst veel ambitieuzer. “Dat moeten we nog krachtiger doen. Het blijft echt nodig.” Aan de andere kant pleit Mooij voor voorlichting en scherpe handhaving vanuit de overheid. “Te vaak wordt nog gedacht dat het wel los zal lopen. Kantoorgebruikers en eigenaren zijn zich niet bewust van eventuele sancties bij het niet naleven van de wettelijke verplichting.”

Laagdrempelige tools voor het grijpen

DGBC heeft de afgelopen periode een aantal laagdrempelige tools ontwikkeld die het mogelijk maken een labelsprong te maken. En van achterblijver koploper te worden. Via een uitgewerkt stappenplan wordt een partner meegenomen om zijn gebouwen Paris Proof te maken en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Voor een aantal sectoren zijn er beslisbomen. Voor inzicht in het werkelijk verbruik van een gebouw – een energielabel geeft louter een indicatie van de theoretische energieprestatie en label C is pas een eerste stap – heeft DGBC in samenwerking met TVVL de WEii rekenmethode ontwikkeld met benchmarks voor het energiegebruik van gebouwtypen, zoals het Paris Proof niveau.

Achterban aansporen om energieprestaties te verbeteren

DGBC gaat de komende maanden haar achterblijvende partners stimuleren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van de eigen of gehuurde gebouwen en portefeuilles. Ten eerste om snel de noodzakelijke labelsprong te maken, maar vooral om haar partners aan te sporen een commitment aan te gaan om het werkelijk energiegebruik terug te brengen, in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Meer weten?

Meer informatie over energielabel C of beter? Neem contact met ons op.

Gerelateerd

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Valuation of carbon performance of biobased construction

Valuation of carbon performance of biobased construction