Kuijpers: 'Wij nemen verantwoordelijkheid om de aarde niet verder uit te putten'

Eerder dit jaar voegde Kuijpers zich bij de Programmaraad Circulariteit. Simone van der Linden deelt haar visie namens de kersverse themapartner. 

"Onder circulaire dienstverlening verstaat Kuijpers het zo ontwerpen, realiseren, onderhouden en demonteren van projecten, dat deze een positief effect kunnen hebben op de grondstoffenvoorraad. Op deze manier kunnen wij de verantwoordelijkheid nemen om onze aarde niet verder uit te putten.

Met name binnen de technische dienstverlening is er nog veel te winnen op circulair gebied. Kuijpers pakt hierin een actieve rol en onderzoekt samen met een aantal partners, de overheid en onderwijsinstellingen welke concrete stappen gezet kunnen worden naar een meer circulaire economie. Om effectief bij te kunnen dragen aan deze circulaire uitdagingen speelt kennisdeling en meetbaarheid een belangrijke rol. Zo kan er een concrete bijdrage worden geleverd aan een wereld waarin grondstoffen en materialen herbruikbaar zijn.

Kuijpers werkt voor verschillende vooruitstrevende opdrachtgevers samen om circulaire mogelijkheden te verwezenlijken. In Eindhoven verduurzaamt consortium !MPULS - waar Kuijpers onderdeel van uit maakt - zeven gemeentelijke gebouwen waarbij diverse circulaire maatregelen zijn getroffen. Onder de noemer 'Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ werken we samen met de gemeente Eindhoven schouder aan schouder. De verduurzamingsthema’s binnen dit project zijn o.a. het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid, 50% energieneutraliteit in gemeentelijke gebouwen en fors hergebruik van sloopmateriaal: 95%. Zo is onder andere een samenwerking aangegaan met Re Use Materials met als doelstelling een circulair ecosysteem op te zetten.

Bruikbare materialen die niet voor de renovatie kunnen worden ingezet zijn met een online tool - De Materialen Marktplaats - te koop aangeboden aan burgers en bedrijven. Van deuren tot sanitair, van lichtarmaturen tot kozijnen. Deze materialen zijn zorgvuldig uit het gebouw gedemonteerd en door de koper opgehaald. Dit maakt extra transport en externe opslag overbodig, waardoor de prijs én belasting voor het milieu zo laag mogelijk blijft!"

De Materialen Marktplaats maakt circulariteit tastbaar en functioneert daardoor niet alleen als verhandelingsplaats die de verkoopratio verhoogt, maar ook als een waardevolle bewustwordingstool.

Over Kuijpers

Kuijpers is een landelijk opererende professionele technisch dienstverlener. We ontwerpen, bouwen én onderhouden technische installaties in gebouwen en industrie en dragen daarmee bij aan een gezonde werk- en leefomgeving. Onze ambitie is om alleen nog energieneutrale, circulaire en gezonde gebouwen te realiseren. Onze echte mensen werken aan echte oplossingen: de wensen en mogelijkheden van onze klanten zijn hiervoor het uitgangspunt.

Kuijpers is een familiebedrijf, actief sinds 1921. Maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke relaties met onze klanten en medewerkers zijn voor ons erg belangrijk. Wij zijn expert op het gebied van duurzame energievraagstukken en zetten nu ook stappen op het gebied van duurzame en circulaire materiaalvraagstukken. Kuijpers ziet de circulaire economie als een uitgelezen kans om de circulariteit binnen zijn technische dienstverlening op te schalen en wil zich actief inzetten om deze kans te benutten.

Dit artikel is ook gepubliceerd in Toekomstbouwers

DGBC-partners

Kuijpers

Gerelateerd

Toekomstbouwers 2022

Initiatieven en projecten op de kaart gezet

Biobased bouwen ‘onwaarschijnlijk belangrijk’ 

Biobased bouwen ‘onwaarschijnlijk belangrijk’ 

Elise van Herwaarden van a.s.r. real estate en Bert van Renselaar van Sweco

Slim vastgoed verduurzamen tot 2050