>

Magere uitkomst

Nooit eerder kreeg de gebouwde omgeving zo veel aandacht tijdens een klimaattop als in Egypte bij de COP27, maar de concrete uitkomst van de top is toch behoorlijk mager.

Het lijkt erop dat er een fonds komt om grote klimaatschade te dekken. Maar wat zijn nu de concrete afspraken om klimaatschade te voorkomen? Het plan voor het fonds komt van de G7 en moet uitkomst bieden aan landen die een klimaatramp meemaken. Nu kan een land daar maar weinig tegen doen, behalve zich in diepe schulden steken met een lening van het Internationaal Monetair Fonds. Een aanpak aan de voorkant, bij de oorzaak, is natuurlijk veel beter. Maar wie wel eens op zo’n top is geweest, of meekijkt – veel was te volgen via livestreams - weet dat de echte gesprekken in de achterkamertjes plaatsvinden. Daardoor is het mistig wat er precies is besloten en of er daadwerkelijk voortgang is geboekt, en of we nu echt gaan investeren in het verduurzamen van onze wereldeconomie.

Ondertussen zijn we hier bij Dutch Green Building Council wel met concrete zaken bezig die potentieel ook echt verandering teweeg gaan brengen. In de dagen dat in Egypte de World Green Building Council de belangen van de gebouwde omgeving behartigde, zaten wij niet stil. We presenteerden deel 1 van het Framework for climate adaptive buildings, een standaard-aanpak voor het in kaart brengen van klimaatrisico’s. Tijdens een DGBC webinar werd het spaarconstruct gepresenteerd; de oplossing om de hoge kosten van de kantorenverduurzaming te verdelen tussen eigenaren en huurders. Hiermee wordt een opgave van 34 miljard euro omgerekend naar 9 euro per vierkante meter per partij per jaar, waardoor het opeens gaat over haalbare investeringen.

Concrete maatregelen en acties; we hebben geen tijd te verliezen en dat weten we. Bij COP28 mag het dan ook niet blijven bij gepraat en vage afspraken. Wereldwijd werken wij samen met wel tachtig andere Green Building Councils die allen stevig inzetten op urgentie en versnelling. Wat we in Nederland concreet maken met het Paris Proof Commitment. Steeds meer partijen verbinden zich aan deze ‘verplichting’ om hun CO2-uitstoot te verlagen. Dit heeft uiteindelijk een enorme invloed op de hele bouw- en vastgoedsector, omdat iedereen hierin een rol heeft en van elkaar afhankelijk is. De teller van ondertekenaars loopt snel op, wat we zullen zien op dinsdag 29 november tijdens het Paris Proof Congres in Rotterdam waar ook jij van harte welkom bent. Via deze link kun je je inschrijven.

SDG's

Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen | Logo voor KlimaatactieKlimaatactie

Gerelateerd

DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Terugblik – Webinar BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen | 28 november

Terugblik – Webinar BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen | 28 november