'Niet minder slecht, maar beter'

"Deze zomer werd maar weer eens duidelijk dat klimaatverandering realiteit is. Zelfs de grote sceptici kunnen er niet langer om heen. Bosbranden in Zuid-Europa, extreme warmte in de Verenigde Staten en een ‘hittegolf in Groenland, waarmee op enkele dagen maar liefst 8 miljard ton ijs per dag smolt. Maar de grootste eyeopener was voor velen de buitenproportionele hoeveelheid neerslag en de watersnood in Limburg, Duitsland en België. Daarmee kwam het ineens toch wel heel dichtbij. De gevolgen van klimaatverandering werden zichtbaar in woonkamers, achtertuinen en ziekenhuizen"

"Deze vreselijke gebeurtenissen zijn voor mij wederom een bevestiging dat datgene wat we met Dutch Green Building Council en met al onze partners al meer dan tien jaar doen echt noodzakelijk is: de gebouwde omgeving verduurzamen. En niet alleen op het gebied van CO2-reductie en circulariteit, maar juist ook op thema’s als klimaatadaptatie en gezondheid. Dat we klimaatadaptatieve gebouwen en gebieden moeten ontwikkelen spreekt na de eerdergenoemde opsomming voor zich, maar ook het thema gezondheid ligt in de huidige coronacrisis natuurlijk onder een vergrootglas.

Leefomgeving

En DGBC kijkt ook verder. Onze gebouwde omgeving moet ook leefbaar blijven. Het sociale aspect en biodiversiteit spelen hierin ook een cruciale rol. Rondom deze twee thema’s zal DGBC de komende jaren meer activiteiten ontplooien.

Zonder biodiversiteit is er immers geen leven op aarde mogelijk en een duurzaam gebouw heeft geen waarde als er geen aandacht is besteed aan de leefbaarheid en kwaliteit van het gebied er omheen.

Is het dan allemaal kommer en kwel? Als ik de verhalen in Toekomstbouwers lees gelukkig niet. Het stemt me hoopvol dat zoveel partijen de noodzaak en de urgentie inzien, en er ook naar handelen. Alle mogelijkheden zijn immers aanwezig: de technologie, het geld en de kennis. En al die facetten brengen wij bij DGBC graag samen. Samenwerking is cruciaal om in te spelen op klimaatverandering en te zorgen dat onze planeet en de omgeving waarin we wonen en werken leefbaar blijft.

Dutch Green Building Week

Tijdens de Dutch Green Building Week 2021 laten we samen met onze achterban opnieuw zien wat er mogelijk is en dat het nog niet te laat is. Naast samenwerking is leiderschap nodig en moeten we NU in actie komen om het tij te keren. Het moet niet minder slecht, maar beter. Vandaar ook het thema Lead-Act-Change. In het magazine Toekomstbouwers geven experts en een aantal trouwe partners een kijkje in de keuken en delen ze hun ervaringen en kennis om een toekomstbestendig gebouwde omgeving te realiseren met een positieve impact op het klimaat. Mijn vraag aan jou als lezer is je hierdoor te laten inspireren, en ook jouw ervaringen tijdens de Dutch Green Building Week te delen zodat we samen in volle vaart onze verantwoordelijkheid nemen om de gebouwde omgeving in hoog tempo te verduurzamen."

Veel leesplezier!
Annemarie van Doorn, Directeur DGBC

Bekijk hier het hele magazine

Gerelateerd

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Leidraad Circulair Ontwerpen Platform CB'23: werkafspraken voor een circulaire bouw

Valuation of carbon performance of biobased construction

Valuation of carbon performance of biobased construction