Nieuwe coalitie voor Toekomstbestendig bouwen

In de provincie Zuid-Holland gaan ruim 35 publieke en private partijen samen aan de slag met Toekomstbestendig Bouwen. DGBC sluit zich ook aan bij de nieuwe coalitie. Gedeputeerde Anne Koning: “Nu is het moment om deze coalitie te starten. De provincie wil snel en betaalbaar bouwen, en we doen het in één keer goed. Met de coalitie leveren we een bijdrage aan de grote maatschappelijk opgaven op het gebied van klimaat, energie en biodiversiteit."

De bestuurders van de coalitiepartijen markeerden het begin van hun samenwerking tijdens de zesde Verstedelijkingsconferentie van de provincie Zuid-Holland. Anne Koning: “Een thuis is meer dan je huis. Het is ook een gezonde leefomgeving. Ook dit willen we met de coalitie mogelijk maken, voor de huidige en toekomstige generaties.”

Leren en doen

Er zijn al veel samenwerkingsverbanden, in de provincie en daarbuiten. De coalitie sluit daar slim bij aan door krachten te bundelen. Die samenwerking en krachtenbundeling is een belangrijke reden voor DGBC om zich aan te sluiten bij de coalitie. In de samenwerking gaan ‘leren en doen’ hand in hand. Op die manier maken we de bouw stap voor stap steeds meer toekomstbestendig.

De coalitie richt zich op de combinatie van klimaatadaptieve, natuurinclusieve, circulaire, biobased, energiepositieve en emissieloze bouw in een gezonde leefomgeving en met een gezond binnenmilieu. “Integrale duurzaamheid is waar wij aan kunnen en willen bijdragen, met als doel één taal voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving ”, zegt Estéban van Zeijl, programmamanager bij DGBC. “Meetbaarheid en aantoonbaarheid zijn essentieel voor het slagen van de coalitie en daar richt DGBC zich ook op”, vervolgt Van Zeijl.

Nieuwe standaard

De coalitie ziet het belang van betere landelijke wet- en regelgeving om van toekomstbestendig bouwen sneller de nieuwe standaard te maken. Samen met (coalities uit) andere provincies zullen we ons hier hard voor gaan maken.

Gerelateerd

Klimaatjaar 2022 nu in WEii rekentool

Klimaatjaar 2022 nu in WEii rekentool

DGBC trekt samen op met platform Cirkelstad

DGBC trekt samen op met platform Cirkelstad

DGBC tijdens de Week van de Circulaire Economie

DGBC tijdens de Week van de Circulaire Economie