>

PvE Gezonde Kantoren 2021 nu beschikbaar

Langzamerhand bereiden we ons voor op een terugkeer naar kantoor. Maar hoe zorgen we dat we terugkomen in een gezond kantoor? Met het rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren, ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL, krijg je als gebouweigenaar handvaten om een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat te waarborgen. Het PvE is zeer goed ontvangen door de markt en heeft meer dan 30.000 downloads. Sinds vandaag er is een geüpdatete versie van het rapport beschikbaar, waarin feedback van de vele gebruikers is verwerkt.

Handvaten voor een gezond kantoor

Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld. Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren (versie 1.0 uit 2018) door een groot scala partijen in gebruik genomen. Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Update gebruikersfeedback

In de praktijk blijkt dat sommige van de klasse A-, B- of C eisen uit het document tot discussies leidden of niet helemaal aansloten bij wat als ‘gangbaar’ geacht wordt. Ook waren sommige onderdelen in het PvE niet meer in lijn met algemene normen en richtlijnen. Samen met bba binnenmilieu hebben Binnenklimaat en TVVL daarom het Pve Gezonde Kantoren een inhoudelijke update gegeven. Hiermee is het rapport weer helemaal actueel en nog waardevoller geworden.


Programma van Eisen Gezonde Kantoren downloaden? Je vindt het onder andere op de website van Binnenklimaattechniek. 

DGBC-partners

TVVL

Gerelateerd

DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

DGBC en Cirkelstad: één taal op circulariteit

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Installatiesector wil tempo maken met circulariteit

Terugblik – Webinar BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen | 28 november

Terugblik – Webinar BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen | 28 november