‘Verminder de regels voor snellere verduurzaming’

Inzichtelijk maken wat het werkelijk energiegebruik is en versoepeling van regels, kunnen een belangrijke bijdrage leveren om energiegebruik van huishoudens te verlagen. Het is bijna een voorwaarde voor snellere verduurzaming. Een deel van de vastgoedsector wil de privacywetgeving oprekken om gebruikers aan te spreken, maar stuit op weerstand bij VVD en GroenLinks in de Tweede Kamer.  

Dat bleek tijdens de bijeenkomst de Groene Kamer van Dutch Green Building Council. Dat is een bijeenkomst om partners in contact te brengen met politici en samen met hen na te denken over verduurzaming in de sector. Kamerleden Peter de Groot van de VVD en Laura Bromet van GroenLinks waren gekomen om de DGBC-achterban aan te horen, of misschien wel uit te horen over wat nodig is om verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen.   

Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar en coördinator verduurzaming van de TU Delft opende de Groene Kamer met een presentatie over nieuwe eisen aan de gebouwde omgeving. Om klimaatverandering aan te kunnen en deels tegen te gaan zijn die hard nodig. Zo moeten ontwerpers meer klimaatadaptief te werk gaan, moet de gebouwde omgeving snel CO2-neutraal zijn om te voorkomen dat het klimaat uit de bocht vliegt en moet er circulair worden gebouwd, maar dan echt. Meer hergebruik van materialen en meer gebruik van biobased grondstoffen. Meer groen voegt waarde toe, bijvoorbeeld geluk.  

Bioklimatisch ontwerpen 

Ontwerpers en ontwikkelaars van landschappen kunnen ook meer doen, volgens de hoogleraar. Polders vol laten lopen als buffer voor regenwater. Gebouwen voorbereiden op een ander klimaat door naast de opvang van hemelwater ook veiliger te ontwerpen voor overstromingen, degelijker te bouwen en bioklimatisch te ontwerpen: neem de omstandigheden van het klimaat, zoals de draaing van de zon mee in het ontwerp.  

Hij wil ook af van de neiging om oude portiekflats te slopen voor nieuwbouw. Hij toonde de zaal een oplossing van zijn studenten waarbij nieuwe etages op oude portiekflats komen. DIe dienen meteen als isolatie, hebben zonnepanelen op het dak en tegen de gevel en dat ziet er ook nog eens leuk uit omdat de zonnecellen met elk gewenst patroon kan worden beprint. Wat de politiek kan doen om verduurzaming te versnellen? “De BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen, red.) aanscherpen”, reageerde de hoogleraar resoluut.  

Minder versnippering en minder regels 

Duurzaam bouwen kan eenvoudiger met minder regels en als het minder versnipperd is. Een van de aanwezigen rekende voor dat het beleid nu verdeeld is over drie ministers zonder portefeuille voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Klimaat en Energie en Natuur en Stikstof, in plaats van het instellen van één overkoepelend ministerie van KVROMLNVIW  (Klimaat, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat). Een ander pleitte voor een ministerie van WROK: Water, Ruimtelijke Ordening en Klimaat.  

Daarnaast klonken er geluiden uit de zaal om de regelgeving aan te passen. Meer ruimte laten voor vernieuwing, maar regels die nodig zijn om duurzaam bouwen in goede banen te leiden houden. “Het goede behouden en de rest versimpelen." Een andere aanwezige wilde juist af van alle “kneutermaatregelen”. Niet alles dichtregelen, maar kaders stellen.  

Privacy  

De vraag waar voor de Kamerleden de balans ligt tussen transparantie over de uitstoot van CO2 per huishouden en privacy wakkerde een discussie aan. Bromet vindt per huishouden het energiegebruik weten heel ver gaan vanwege de privacy. DGBC-directeur Annemarie van Doorn zegt dat de zoektocht gaande is naar een middel om te zien hoeveel een huishouden het milieu belast. “Je ziet ook wat iemand betaalt voor een woning, dus wat maakt het uit", klinkt het vanuit de zaal.  

Een van de aanwezigen hield een betoog voor een gebouwpaspoort om net als bij APK ook af en toe te kijken hoe het staat met een gebouw en de duurzaamheid. “Nu weet je in het begin waar de vergunning voor is aangevraagd, maar daarna hoef je niks meer te delen.” “Mensen wordt al veel gevraagd om een huurovereenkomst te tekenen, weten hoeveel energie iemand gebruikt, is niets vergeleken daarbij", zegt een andere aanwezige.

Dagelijkse praktijk 

Paul van Dijk programmamanager energie van de gemeente Utrecht komt met een voorbeeld uit zijn dagelijkse praktijk: “Privacywetgeving zit ons in de weg. We weten niet waar de mensen wonen met energiearmoede. De ene afdeling weet het, maar mag het niet delen. Er komt geld binnen en dan is het gokken. Privacy is prima, maar we schieten ons doel voorbij, want we willen regelingen gerichter in kunnen zetten.” 

Bromet reageert: ”Heb je daarvoor transparantie nodig? Het systeem moet werken. Wij kunnen subsidie geven en regels aanpassen en belastingen inzetten, maar wat voegt transparantie toe?“ Uit de zaal komen diverse voorbeelden: “Als je een auto leaset is er ook sturing op hoe je die gebruikt en bij een huis huren niet, dat mag toch wel?”, zegt de ene aanwezige. “Maak inzichtelijk wat mensen gebruiken en belast excessief gebruik", zegt een ander. Een verhuurder in de zaal zei zelfs dat hij huurders die te veel energie gebruiken het huis uit wil, omdat hij verantwoordelijk is. De Groot is kritisch: “Je wilt inzicht, wat kun je met je gebruik verbeteren, maar het gaat te ver als je zegt dat iemand korter moet douchen.”  

DGBC is voor duidelijkheid en openheid over energiegebruik, via de Werkelijke Energie Intensiteit Indicator (WEii). Bovendien brengt dat inzicht Paris Proof dichterbij, bleek al uit de tussenstappen die DGBC vorige week presenteerde. 

SDG's

Logo voor Betaalbare en duurzame energieBetaalbare en duurzame energie | Logo voor Industrie, innovatie en infrastructuurIndustrie, innovatie en infrastructuur | Logo voor Duurzame steden en gemeenschappenDuurzame steden en gemeenschappen | Logo voor Verantwoorde consumptie en productieVerantwoorde consumptie en productie | Logo voor KlimaatactieKlimaatactie

Gerelateerd

Merin met BREEAM-NL certificaten

Vijf keer BREEAM-NL Excellent certificering voor Merin

Topconsortium start zoektocht naar Circulaire Energierenovaties

Topconsortium start zoektocht naar Circulaire Energierenovaties

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers

Portefeuilleaanpak van start met 32 deelnemers