De bestaande gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Er zijn hoopgevende ontwikkelingen om gebouwen beter en duurzamer te maken. Maar die kunnen niet voorkomen dat de aarde mede door ons toedoen verder zal opwarmen.

Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, dan zullen we de CO2-uitstoot van gebouwen drastisch moeten reduceren. Dat betekent dat er substantieel meer gebouwen in Nederland veel grondiger en in sneller tempo moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd.

Om de transitieplannen voor de gebouwde omgeving te versnellen, ontwikkelt Dutch Green Building Council een allesomvattend verduurzamingsprogramma voor bestaand vastgoed. Dit doet de Dutch Green Building Council samen met haar achterban. Per gebouwfunctie – denk aan scholen, winkels, kantoren – ligt er een uitdagende opgave om die uitstoot drastisch te verminderen. Met het Deltaplan Duurzame Renovatie zijn we hiermee aan de slag.

 

 

 

 

 

 

De route naar Parijs

A. Inzicht en monitoring in de gebouwde omgeving

1. Verzamelen gebruiksgegevens, monitoring energiegebruik en aanleggen database

B. Doelen opstellen en uitwerken

2. Ontwikkelen van een meetlat voor ‘Paris Proof’ utiliteitsgebouwen
3. Ontwikkelen van roadmaps voor verschillende sectoren
4. Verzamelen van voorbeeldprojecten en aanleggen van een database
5. Onderzoek en verdieping door werkgroepen en expertgroepen
6. Publicatie van de uitkomsten van onderzoek

C. Verbinden en kennisoverdracht

7. Tools ontwikkelen die praktische handvatten geven voor een duurzame renovatie
8. Kleinere themabijeenkomsten en/of excursies voor themagroepen
9. Grotere platformbijeenkomsten (events) drie of vier keer per jaar
10. Kennisdeling en -overdracht via website voor het Deltaplan, periodieke nieuwsbrieven en opleidingen, cursussen en trainingen en via de brancheverenigingen
11. Overleg / Afstemming met branches en overheden

Feiten en cijfers