Netwerk

De Dutch Green Building Council (DGBC) wil graag een versnelling op gang brengen in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Daarom werkt ze samen met marktpartijen aan het ontwikkelen van het Deltaplan Duurzame Renovatie.