Simone van der Linden

Naam

Simone van der Linden

Functie

Werkt bij

Kuijpers

Rol DGBC professional

Programmaraad Circulariteit

Social media

Wat is de motivatie van Kuijpers om deel te nemen aan de programmaraad circulariteit?

Met name binnen de technische dienstverlening is er nog veel te winnen op circulair gebied. Kuijpers pakt hierin een actieve rol en onderzoekt samen met een aantal partners, de overheid en onderwijsinstellingen welke concrete stappen gezet kunnen worden naar een meer circulaire economie. Om effectief bij te kunnen dragen aan deze circulaire uitdagingen speelt kennisdeling en meetbaarheid een belangrijke rol. Zo kan er een concrete bijdrage worden geleverd aan een wereld waarin grondstoffen en materialen herbruikbaar zijn. 

Wat kan je bijdragen aan het vergroten van circulariteit in de bouw- en vastgoedwereld?

Kuijpers werkt voor verschillende vooruitstrevende opdrachtgevers samen om circulaire mogelijkheden te verwezenlijken. In Eindhoven verduurzaamt consortium !MPULS - waar Kuijpers onderdeel van uit maakt - zeven gemeentelijke gebouwen waarbij diverse circulaire maatregelen zijn getroffen. Onder de noemer 'Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ werken we samen met de gemeente Eindhoven schouder aan schouder. De verduurzamingsthema’s binnen dit project zijn o.a. het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid, 50% energieneutraliteit in gemeentelijke gebouwen en fors hergebruik van sloopmateriaal: 95%. Zo is onder andere een samenwerking aangegaan met Re Use Materials met als doelstelling een circulair ecosysteem op te zetten. 

Kuijpers ziet de circulaire economie als een uitgelezen kans om de circulariteit binnen zijn technische dienstverlening op te schalen en wil zich actief inzetten om deze kans te benutten.