Gefilterd op:

Publicaties

EU-beleid en de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

Subsidies voor duurzamere gebouwen 

Methode Adaptief Vermogen Gebouwen

Whole Life Carbon: op weg naar een CO2-neutrale bouwkolom

Meetmethodiek losmaakbaarheid - Casestudy Tijdelijke Rechtbank

De berekening achter Paris Proof Materiaalgebonden Emissies

Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid

Waarderen van CO2-prestaties van biobased materialen

Framework voor circulaire bestaande gebouwen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0