Circulariteit

De circulaire bouweconomie concreet maken: een einde aan het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen

De bouwsector is de grootste afnemer van grondstoffen. De voorraad grondstoffen raakt echter in rap tempo uitgeput. Daarom is het cruciaal dat de bouwsector haar verantwoordelijkheid neemt en toewerkt naar een circulaire bouweconomie, waarin de gebouwen van nu de grondstoffen van morgen zijn.

Wat is ons doel?

De milieu-impact van de bouwsector in Nederland is 50% lager in 2030 ten opzichte van 2020, waarbij grondstoffen maximaal worden hergebruikt.

Hoe bereiken we dit doel?

Concretiseren en meetbaar maken

We ontwikkelen indicatoren voor circulariteit in de gebouwde omgeving. Op deze manier maken we circulariteit voor de gehele bouw- en vastgoedsector concreet en meetbaar. Deze indicatoren worden zo veel mogelijk opgenomen in bestaande duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM.

Een eenduidige doelstelling

Ook zorgen we voor een eenduidige en heldere doelstelling voor circulariteit waar de bouw- en vastgoedsector achter kunnen staan. We gaan uit van het minimaliseren van de milieu-impact van de bouwsector in Nederland. Die impact is in 2030 50% lager dan in 2020. Dat betekent dat we voor nieuwbouw van een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van 0,6 in 2020 toe willen werken naar 0,3 in 2030, met een tussendoel van 0,5 in 2025. Voor bestaande gebouwen moet eenzelfde doelstelling gaan gelden.

Focus op hergebruik grondstoffen en circulariteit

Door aandacht te vestigen op bijvoorbeeld flexibel bouwen en losmaakbaarheid stimuleren we hergebruik van materialen en grondstoffen in de gebouwde omgeving. Daarbovenop sporen we partijen in de markt aan om transparant te zijn over hoe zij circulair bouwen in de praktijk toepassen. Dat maakt meten en vergelijken eenvoudiger.

Aanjagen van transitie naar een circulaire bouweconomie

Er is een transitie nodig naar een nieuw economisch model: de lineaire bouweconomie maakt plaats voor een circulaire bouweconomie. Deze transitie jagen we aan door enerzijds de businesscase te laten zien en anderzijds de juridische barrières te agenderen.

Circulaire koplopers verbinden

De koplopers in de sector brengen we bij elkaar via een werkprogramma circulariteit. Koplopers zijn in staat om met inspirerende voorbeelden de gehele vastgoedsector te mobiliseren. Ook delen zij kennis en zwengelen discussies aan met overheid en andere marktpartijen.

Welke randvoorwaarden zijn nodig?

Duidelijke wettelijke kaders

De overheid kan duidelijke kaders stellen om een circulaire bouweconomie te stimuleren. Zo moet niet langer alleen maar loon worden belast, maar is het ook nodig om materiaal, grondstof en CO2-impact te belasten.

Eenduidige methodiek voor circulariteit

Het helpt de bouw- en vastgoedsector als een eenduidige methodiek voor circulariteit in de gebouwde omgeving wordt aangereikt. De overheid kan ervoor zorgen dat deze methodiek breed wordt toegepast.

Tools en publicaties

Framework voor circulaire gebouwen

Framework voor circulaire gebouwen

Circulaire indicatoren: losmaakbaarheid en toxiciteit

Circulaire indicatoren: losmaakbaarheid en toxiciteit

Circulariteit in de praktijk

Circulariteit in de praktijk

Circulair Interieur

Circulair Interieur

Circulair waarderen

Circulair waarderen

Routekaart circulaire installaties

Routekaart circulaire installaties

Samenwerkingen

Nieuws bij dit thema

“Met de huidige manier van bouwen snoepen we ons carbon budget binnen zeven jaar op; we kunnen er niet meer van weg kijken"
27 jan 2022

“Met de huidige manier van bouwen snoepen we ons carbon budget binnen zeven jaar op; we kunnen er niet meer van weg kijken"

De CO2-impact van een gebouw is meer dan alleen de impact door het energiegebruik. Ook de CO2-impact...
Tijdelijke Rechtbank brengt losmaakbaarheid in de praktijk
20 jan 2022

Tijdelijke Rechtbank brengt losmaakbaarheid in de praktijk

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam zet de toon voor circulair bouwen. Het is een van de eerste...
Webinar – Restwaarde en losmaakbaarheid in de praktijk: casestudy Tijdelijke Rechtbank
10 feb 2022

Webinar – Restwaarde en losmaakbaarheid in de praktijk: casestudy Tijdelijke Rechtbank

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam is een veelbesproken voorbeeld van circulair bouwen. DGBC heeft...
Lees meer

Programmastructuur

Programmaraad Circulariteit

Programmaraad Circulariteit

Publicaties bij dit thema

De berekening achter Paris Proof Embodied Carbon

De berekening achter Paris Proof Embodied Carbon

Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid

Circulariteit in de praktijk - Losmaakbaarheid