Gezondheid

Gezondheid, zoals het binnenklimaat, staat centraal in het ontwerpproces van ieder gebouw

De wereldwijde coronapandemie heeft het thema gezondheid weer prominent op de agenda gezet. Gezondheid in gebouwen gaat over onder andere de bouwkwaliteit, maar ook andere factoren zijn medebepalend voor hoe prettig en gezond we ons voelen. Ons welbevinden wordt direct en indirect beïnvloed door de gebouwde omgeving.

Wat is ons doel?

Gezondheid en welbevinden in gebouwen en gebieden is een vanzelfsprekende randvoorwaarde bij nieuwbouw en renovatie. Ook in bestaande gebouwen is de basis op orde. In ons handelen voor andere duurzaamheidsopgaven (energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie) wordt telkens de mogelijke impact op gezondheid doordacht.

 

Hoe bereiken we dit doel? 

Harde en zachte kanten van gezondheid in balans brengen
Gebouwen voldoen aan de harde gezondheidseisen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit, daglichttoetreding en thermisch comfort. Daarnaast vragen we aandacht voor de zachtere kant van gezondheid in gebouwen. Zo is de aanwezigheid van groen van invloed op onze gesteldheid. Ook draagt biophilic design, een inrichting met natuurlijke elementen, bij aan ons welbevinden. En gezonde gebouwen zijn aantrekkelijk om naartoe te gaan. Deze harde en zachte indicatoren van gezondheid brengen we in balans.

 

Onze werkplekken opnieuw definiëren

De actuele coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat we meer thuiswerken. Kantoren en andere werkplekken krijgen een nieuwe functies. Het is van groot belang die functies en de daarbij passende verblijfskwaliteiten opnieuw te definiëren. Hoe gebruiken we onze werkplek in de toekomst? Welke eisen stellen we aan welzijn? En hoe gaan we de veranderende functies vormgeven in de praktijk?

 

Vertrouwen in gebouwen herstellen

Door de coronapandemie heeft het vertrouwen in gebouwen een deuk opgelopen. Daarom nemen we het initiatief om het vertrouwen in gebouwen te herstellen. Er zijn al veel coronascans ontwikkeld die gebouwgebruikers helpen om coronamaatregelen te nemen in de kantooromgeving. Een gemeenschappelijke taal ontbreekt echter. Wij werken samen met de markt aan meer consensus en eenduidigheid in maatregelen en protocollen. De herkenbaarheid daarvan voor de gebouwbezoeker staat daarbij centraal.

 

Onderzoek naar hoe een prettige en gezonde thuiswerkplek eruitziet

Thuiswerken stelt nieuwe eisen aan onze woning en aan de voorzieningen in de buurt. Maar welke eisen zijn dat? Hoe ziet zo’n thuiswerkplek er idealiter uit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat werk en privé in de thuissituatie in balans blijven? Bij kantoorgebruikers gaan wij ophalen wat zij verwachten van die specifieke thuiskantooromgeving. Die inzichten zijn ook van belang voor het nog te ontwikkelen nieuwbouwprogramma voor woningen.

 

Welke randvoorwaarden zijn nodig? 

Prioriteit aan gezondheid in gebouwen

Nu we in de hele bestaande voorraad aan de slag moeten met de energietransitie en klimaatadaptatie ligt de vraag op tafel waar we beginnen. Een prioritering van aan te pakken gebieden op basis van gezondheid zou de doorslag moeten geven, waarbij uiteraard gezondheidsrenovatie onderdeel van de aanpak moet zijn. Ongezonde gebouwen en gebieden zijn een sluimerend gevaar dat dag na dag impact heeft op de gezondheid van gebruikers. Het is zaak die situatie zo snel mogelijk te veranderen.

 

Tools en publicaties

COVID19 en gebouwen

COVID19 en gebouwen

Gezondheid en BREEAM

Gezondheid en BREEAM

Samenwerkingen

Dutch Green Building Council (DGBC) trekt samen op met verschillende organisaties om een versnelling te bereiken in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. We zijn daarbij soms leidend, soms volgend en vaak faciliterend. We geloven in de kracht van verbinding. 

NL Greenlabel 

Met NL Greenlabel werken we samen in het aanbieden van eenduidige labels en richtlijnen. We zetten ons samen in voor meetmethoden die breed gedragen worden. We zien de labels van NL Greenlabel en DGBC als aanvullend op elkaar. Ook zetten we ons samen in voor een minimale wettelijke eis voor natuurinclusief bouwen. Om onze groen- en de bouwsectoren beter op elkaar te laten inspelen organiseren we fysieke en online kennisoverdracht. 

Nieuws bij dit thema

Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen
27 jan 2022

Teken de petitie voor Natuurinclusief Bouwen

“Tot 2030 worden er in Nederland een miljoen huizen gebouwd, een kans die benut moet worden om het...
DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11
14 jan 2022

DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

“Vanaf nu coördineert DGBC de Nederlandse alliantie rond Sustainable Development Goal 11 van de...
Nationaal BREEAM Congres 2022
21 apr 2022

Nationaal BREEAM Congres 2022

Wil je meer weten over het verduurzamen van de gebouwde omgeving en hoe  BREEAM-NL je hierbij kan...
Lees meer

Publicaties bij dit thema

Malieveldverklaring - emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

Malieveldverklaring - emissievrij ontwikkelen, ontwerpen en bouwen

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren