Thema's

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO₂-uitstoot: een Paris Proof gebouwde omgeving

Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof! Dat is de ambitie van het Deltaplan Duurzame Renovatie en betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen.

Voor de zeven grootste sectoren (kantoren, retail, onderwijs, zorg, logistiek, horeca en woningen) zetten we ons met werkgroepen in om de weg naar verduurzaming al uit te stippelen. Zo worden er routekaarten en tools opgesteld die helpen bij het verduurzamen van een gebouw of een portefeuille met meerdere gebouwen. Sowieso moeten gebouwen worden beoordeeld op werkelijk verbruik: het uitgangspunt van het Deltaplan.

Voor een volledig duurzame energievoorziening mag een kantoorgebouw straks nog maar 70 kWh per vierkante meter (gebruiksoppervlak) per jaar verbruiken. Een zorggebouw met overnachting heeft in 2050 per jaar nog maar 80 kWh per vierkante meter. Voor bijvoorbeeld supermarkten is er in 2050 nog 150 kWh per vierkante meter per jaar beschikbaar. Dat betekent dat gebouwen twee derde moeten besparen ten opzichte van het huidige gemiddelde. 

Die getallen hebben ook betrekking op jouw gebouw en hebben grote invloed op jouw huisvesting. Dan is het goed om te weten waar die getallen vandaan komen en waarom het ene gebouw meer mag verbruiken dan het andere. 

Opbouw van getallen

Die getallen zijn uiteraard niet zomaar uit de lucht gegrepen, daar is een enorme berekening aan vooraf gegaan. Daarbij is niet jouw gebouw als uitgangspunt genomen, maar de hoeveelheid beschikbare energie in 2050. En let op: in 2050 dienen we alle energie duurzaam op te wekken, bijvoorbeeld uit zonne- en windenergie. Daardoor is er in 2050 minder energie beschikbaar dan nu. Uit de eerdere studies van PBL kwamen we uit op een potentiële duurzame energieopwekking van een derde van ons huidige energiegebruik. Het Paris Proof doel is daarom geworden: gemiddeld moet er twee derde bespaard worden ten opzichte van het huidige verbruik om volledig op duurzame energie te kunnen functioneren.  

In 2020 heeft Royal HaskoningDHV een update uitgevoerd van de potentieel studie, waarbij de een derde duurzame opwek ligt tussen het reële scenario en een scenario dat uitgaat van meer weerstand tegen windmolens, zonneparken of biomassa als duurzame energie. De ambitie van twee derde besparen is daarom gehandhaaft. 

Per sector is er gekeken naar het gemiddelde verbruik op dit moment. Een ziekenhuis heeft uiteraard meer energie nodig dan een kantoor. Als de beschikbare potentiële duurzame energie over alle gebouwen in Nederland wordt verdeeld, en er wordt rekening gehouden met het huidige verbruik per gebouw type en gebruiksfunctie is dat terug te rekenen tot een verbruik per vierkante meter per jaar:

 • Kantoren: 70 kWh per m2

  Retail
 • Primair onderwijs: 60 kWh per m2
 • Winkel zonder koeling: 80 kWh per m2

  Onderwijs
 • Primair onderwijs: 60 kWh per m2
 • Voortgezet onderwijs: 60 kWh per m2
 • Hogescholen en universiteiten: 70 kWh per m2

  Zorg
 • Ziekenhuis: 100 kWh per m2
 • Opvang met overnachting: 80 kWh per m2
 • Opvang zonder overnachting: 90 kWh per m2
 • Medische groepspraktijk: 80 kWh per m2

  Logistiek/bedrijfshal
 • Bedrijfshal met koeling: 85 kWh per m2
 • Bedrijfshal zonder koeling: 50 kWh per m2
   

Aanleiding

Het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015 is voor Dutch Green Building Council (DGBC) aanleiding geweest een Deltaplan Duurzame Renovatie voor utiliteitsgebouwen en woningen te ontwikkelen. Het is een meerjarig verduurzamingsprogramma voor de utiliteit; niet alleen commercieel vastgoed (kantoren, retail en logistiek), maar ook maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen en zorg. Tot slot zijn ook woningen toegevoegd. 

Ondertekenaars Paris Proof Commitment

Bijna 40 marktpartijen hebben inmiddels het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling het energieverbruik met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbijhorende CO₂-emissies terug te brengen. De Paris Proof-aanpak is voor al deze partijen de manier om in Nederland en over onze landsgrenzen de zo belangrijke klimaatdoelen concreet te maken en te zeggen: het kan wel! Door te meten op werkelijk gebruik, zelf aan de slag te gaan en de partijen om zich heen in beweging te krijgen. 

Nieuws bij dit thema

Klimaattop Glasgow: Build Better Now
25 okt 2021

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Van maandag 1 tot en met vrijdag 12 november 2021 vindt dé klimaatconferentie van de Verenigde...
Highlights Paris Proof talkshow met ABN AMRO
20 okt 2021

Highlights Paris Proof talkshow met ABN AMRO

Tijdens de Dutch Green Building Week 2021 ging Helga van Leur in gesprek met Christa Beaufort en...

Stappenplan

In zes stappen naar Parijs. Dat zijn zes reuzegrote stappen. Zo eenvoudig is het toch niet om een gebouw Paris Proof te maken? Dat klopt. En toch is het gelukt om de verduurzamingsslag tot een Paris Proof gebouw samen te vatten in zes stappen. Die zes stappen helpen om een gebouw Paris Proof te maken, al hoeft dat niet in een keer. De stappen zijn te verspreiden over meerdere jaren of juist meerdere keren opnieuw te doorlopen.

Stappenplan Paris Proof

Deltaplan duurzame renovatie

Bekijk video

Projecten

Hoofdkantoor INNAX, Veenendaal

Hoofdkantoor INNAX, Veenendaal

Verbruik: 90 kWh/m²

De multidisciplinaire gebouwverduurzamer INNAX had een duidelijke ambitie: het hoofdkantoor moest...
Kringloopwinkel Noppes

Kringloopwinkel Noppes

Verbruik: 51 kWh/m²

De gemeente Houten liet in 2012 een nieuwe kringloopwinkel ontwerpen en ontwikkelen door advies- en...
Paris Proof

Wat is je energieverbruik?

Een gebouw mag een maximale hoeveelheid kWh per vierkante meter per jaar verbruiken. Bereken op WEii.nl zelf of jouw gebouw al Paris Proof is!

Werkgroepen

Publicaties bij dit thema

Position Paper Whole Life Carbon

Position Paper Whole Life Carbon

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie

Toekomstbouwers 2020 #2: DGBW Editie

Partners van dit thema