Terug naar overzicht

Verduurzaming utiliteitsbouw kan grote bijdrage leveren aan Klimaatakkoord

Klimaatminister Wiebes is afgelopen vrijdag gestart met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Aan vijf sectortafels worden afspraken gemaakt over hoe Nederland de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% kan verlagen. Diederik Samsom is voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving. Volgens Dutch Green Building Council kan met het verduurzamen van de utiliteitsbouw een grote bijdrage worden geleverd aan het Klimaatakkoord.

Plannen voor verduurzaming utiliteitsbouw

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. Een derde daarvan komt voor rekening van de utiliteitsbouw. In het regeerakkoord zijn er voor deze stille vervuiler nog geen maatregelen voorgesteld. Tevens bestaat nog geen nationaal verduurzamingsprogramma dat ambitieus genoeg is om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen.

Deltaplan Duurzame Renovatie

Dutch Green Building Council juicht daarom het initiatief van de sectortafels toe om uitvoering te geven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Zelf heeft Dutch Green Building Council het initiatief genomen voor het Deltaplan Duurzame Renovatie. Met dit plan wil Dutch Green Building Council samen met haar achterban van 400 organisaties uit de bouw- en vastgoedsector een versnelling van de verduurzaming van bestaand vastgoed realiseren.

Terug naar overzicht