Terug naar overzicht

Werkgroep woningen toegevoegd aan Deltaplan Duurzame Renovatie

De werkgroep woningen is toegevoegd aan het Deltaplan Duurzame Renovatie. Dit plan heeft als doel om gebouwen Paris Proof te maken.

De werkgroep woningen wordt geleid door Robbert van Dijk van a.s.r. real estate. Woningen is de zesde werkgroep, naast kantoren, zorg, scholen retail en logistiek. Door deze werkgroepenis de laatste anderhalf jaar hard gewerkt aan het vaststellen van normeringen en routekaarten die moeten helpen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te versnellen.

Duurzaam renoveren

De werkgroep woningen kent behoorlijke uitdagingen, met name in de bestaande voorraad. Veel van deze voorraad is gebouwd in de jaren zestig en zeventig en naderen hun natuurlijke renovatiemoment. Op basis hiervan moet nu de mogelijkheid worden onderzocht om een volledig duurzame renovatie te realiseren, waarbij de woningen onder andere aardgasloos worden.

Wijkgerichte aanpak

Zo’n duizend woningen per dag moeten worden aangepakt. Een wijkgerichte aanpak, zoals voorgesteld door de Klimaattafel gebouwde omgeving is daarbij van essentieel belang. Een belangrijke uitdaging hierbij is het draagvlak bij bewoners.

Door de werkgroep woningen zal de komende tijd worden gewerkt aan een normering en mogelijke routekaarten. De routekaart van Aedes kan dienen als inspiratie om ook het bezit van beleggers in beeld te brengen.

Terug naar overzicht