Werkgroep Zorg

Philip Blaauw

Voorzitter werkgroep Zorg | INNAX

”Voor de zorg is het verduurzamen van gebouwen vaak net te ver weg van de kernactiviteit om daar hoge prioriteit in mensen en middelen aan te kunnen geven. De werkgroep Zorg van het Deltaplan van de DGBC zet daarom in op ‘People’ naast ‘Planet & Profit’. Zorggebouwen moeten gezonde gebouwen worden en daarbij ook de CO2-emissies en kosten verlagen. Zo denken wij die versnelling een basis te kunnen geven. Daarnaast zet de werkgroep in op een concreet ‘stappenplan voor het verduurzamen’ van de eerste gebouwportfolioanalyse tot en met een energiemanagementsysteem. Verschillende ‘support opties’ (inkoopkracht via Intrakoop, kennis en kengetallen via RVO en bijvoorbeeld een zorgfonds voor duurzame investeringen). Ten slotte mobiliseren we verschillende ‘versnellers’ die bijvoorbeeld met financiering (banken), wettelijke druk en handhaving (overheden) en duurzame inkoopcondities (zorgverzekeraars) de zorgsector tot realisatie van de Parijsdoelstellingen kunnen bewegen.”

Werkgroep Zorg

Voorzitter Philip Blauw, Innax | Bestuurslid DGBC: Jort Bakker, ASN Bank

Bernadette van Gigch

Parnassia Bavo Groep

Maurits Jansen

Cordaan

Jesse Schrama

Intrakoop

Yvette Watson

PHI factory

Etso Pier

Alliade

Marcel Dommisse

Strukton Worksphere

Henk Brinkman

Sjaloom Zorg

Maurits Jansen

Anders Invest